ประชากกร ผู้สูงอายุ ติดการพนันเพิ่มขึ้น 2564

1 ใน 4 ของจำนวน ผู้สูงอายุ ในไทยติดการพนัน

จากการสำรวจ ผู้สูงอายุ ติดการพนันในปี 2560 ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม และ ธุรกิจ พบว่าวัยต่างๆ มีปัญหาเล่นพนันถึงเป็นโรคติดการพนันจำนวนมากเช่นกัน เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

ผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีจำนวนเล่นการพนันเพิ่มขึ้น 4.098 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 20.9 ภายในช่วงระยะเวลาเพียง 2 ปี ทำให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัญหาติดการพนันในผู้สูงอายุ เนื่องจากในปี พ.ศ.2564 นี้เป็นปีที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ คือ มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งรัฐบาลควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากปัญหาติดการพนันของผู้สูงอายุด้วย

แก้ปัญหาประชากร ผู้สูงอายุ ติดการพนัน

สถานการณ์ปัญหาติดการพนัน ความเสี่ยง คุณภาพชีวิต และ ผลกระทบด้านสังคมในผู้สูงอายุของ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อรายงานข้อเท็จจริง และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายไปกับการหามาตรการต่างๆในการรองรับสังคมสูงอายุในอนาคตด้วย

ทั้งนี้เรายังมีบทความอื่นๆมาแนะนำด้วย เคล็ดลับและเทคนิคสล็อตแมชชีน กลยุทธ์สล็อตยอดนิยม เกมพื้นบ้านไทย หวยออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ SLOTONLINE